Digitaalisuus tulee mullistamaan lähivuosina rakennuttamista lukuisilla tavoilla. KIRA-digin rahoittamissa, rakennuttamista kehittävissä kokeiluissa tutkittiin muun muassa tekoälyn, alustojen ja virtuaalitodellisuuden tuomia mahdollisuuksia.  

Digitaalisuudella pyritään tehostamaan muun muassa maailman käytetyimmän rakennusmateriaalin, betonin, teollista käyttöä. Tällä hetkellä parannettavaa on esimerkiksi betonirakennusprosessin mittausmenetelmissä ja automaatiossa sekä tiedonhallinnassa.  

Caidio Oy:n toteuttamassa hankkeessa etsittiin keinoja, joilla betonirakentamisen tuottavuutta voidaan parantaa ja laadunvarmistusta kehittää. Hankkeessa testattiin DigiConcrete-työryhmässä ideoituja digitaalisia menetelmiä ja selvitettiin niiden toteuttamiskelpoisuutta.  

Monet testatuista digitaalisista menetelmistä olivat käyttökelpoisia ja niistä tunnistettiin uusia jatkokehityskohteita. Hankkeen tulosten avulla suomalainen betonirakennusteollisuus kasvatti ymmärrystään digitaalisuuden, tekoälyn ja uusien mittausmenetelmien mahdollisuuksista laadunvarmistuksen ja tuottavuuden kehittämisessä. DigiConcrete jatkaa parhaiden hankkeessa tunnistettujen menetelmien kehittämistä käytännön työmaapiloteilla.  

Etäasentaminen onnistuu virtuaalitodellisuuden avulla   

Ennakoivan kunnossapidon sekä osaavan korjaustoiminnan merkitys yhteiskunnan teknistyessä kasvaa jatkuvasti. Myös rakennus- ja kuljetusalalla asennustehtävien monipuolisuus ja vaativuus kasvavat. Asennuksen ja kunnossapidon uskotaan olevan VR/AR-lasien tärkeimpien käyttöalueiden joukossa. Sovelto Oyj selvitti virtuaalitodellisuuden ja laajennetun todellisuuden soveltamista rakennetun ympäristön kunnossapidossa.  

VR- ja AR-lasien avulla haluttiin esimerkiksi vähentää tarpeettomia huoltokäyntejä ja virheitä. Käytännössä palvelu perustuu neuvovan asiantuntijan käytössä oleviin VR-laseihin, laseihin yhdistettäviin osoitinlaitteisiin sekä huoltohenkilön tai asentajan käytössä oleviin AR-laseihin.  

Hankkeessa päädyttiin kokeilemaan lukuisia VR- ja AR -laseja. AR-lasit ovat selkeimmin jatkokehityksen tarpeessa, mutta jo nykyiset versiot ovat käyttökelpoisia helpoissa ympäristöissä. VR-lasit ovat lähes kaikki käyttökelpoisia vaatimustasosta ja olosuhteista riippuen. Hankkeessa tehdyt kokeilut osoittivat, että monissa tehtävissä AR- ja VR-lasit säästävät matkakustannuksia ja työaikaa sekä vähentävät virheitä ja viiveitä. Etäasentaminen voi hyödyttää tulevaisuudessa toimijoita asennuksen, kunnossapidon ja kenttähuollon aloilla monin tavoin.  

Tietomalleihin voidaan tallentaa niin lähtötieto kuin muutoksetkin

Virtuaalitodellisuuden lisäksi myös kolmiulotteinen tietomallien todellisuus tulee tehostamaan rakennuttamista. Sweconhankkeessa selvitettiin, miten rakennusten BIM-tietomallit soveltuvat koneoppimisen lähtötiedoiksi ja millä edellytyksillä menetelmää voitaisiin soveltaa rakennusten suunnitteluun. 

Hankkeessa saatiin uusia valmiuksia tekoälyn hyödyntämiseen. Sovelluksia ei vielä saatu tuotantoon, mutta menetelmät ovat nyt pilotointivaiheessa.   

Alustat sujuvoittavat oikeiden tekijöiden löytämistä ja työntekoa   

Rakennusalaa voidaan tehostaa myös tehokkaammalla koneiden käytöllä. Monet työkoneista ovat käyttämättä jopa puolet ajasta, ja rakennuskalustoa käytetään Suomessa noin 3 miljardin euron arvosta vuosittain. Lisäksi vuokrattua kalustoa hallitaan pääosin perinteisin keinoin eli puhelimella. Koneiden etsintään kuluu paljon aikaa, ja hävikki on suurta.  

ERENT Solutions kehitti rakennustyömaiden kalustonhallinnan palvelualustan, jossa voi seurata omaa kalustoa, kilpailuttaa ja tilata vuokrakalustoa sekä tehdä vuokrakaluston huoltopyynnöt ja palautukset. Kokeilu herätti jopa kansainvälistä kiinnostusta, ja palvelusta kehitetään parhaillaan kaupallista versiota.  

Kalustonkäytön tehostamisen lisäksi KIRA-digin rahoittamana luotiin tehokkuutta myös yritysten seuraamiseen, tarkasteluun ja vertailuun. Alalta on puuttunut yhteinen malli, jolla yritykset voisivat tuoda esiin pätevyytensä.   

RALA loi kokeiluhankkeessa alustaa rakennusalan referensseille. RALA laati mallin yhteistyössä rakennusalan yritysten ja yhdistysten kanssa. Mallin pohjalta RALA rakensi myöhemmin julkaistavaa alustaa, johon yritykset voivat lisätä referenssejä, ja niitä voi myös tarkastella ja vertailla keskenään.
 

Lisätietoja:  

Teemu Lehtinen, digipäällikkö, KIRA-digi-hanke, teemu.lehtinen@kiradigi.fi, 040 456 6108   


KIRA-digi -hanke (2016-2018) oli osa hallituksen julkisten palveluiden digitalisoimisen kärkihanketta ja tuki myös Sujuvoitetaan säädöksiä -kärkihanketta. Hankkeen tuloksista viestitään vielä kevään 2019 ajan. Hankkeen vastuuministeriö oli ympäristöministeriö ja siinä olivat mukana KIRA-foorumin neljätoista yhteisöä: Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry, Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto KVKL ry, Kiinteistötyönantajat ry, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry, Rakennusteollisuus RT ry, Rakennustietosäätiö RTS, RAKLI ry, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, Suomen Isännöintiliitto ry, Suomen Kiinteistöliitto ry, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry ja Talotekniikkateollisuus ry sekä ympäristöministeriö, valtiovarainministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Turun kaupungin kiinteistöliikelaitos, Espoon kaupunki, Suomen Kuntaliitto, Suomen ympäristökeskus ja Museovirasto.  


Photo by Samuel Zeller on Unsplash

Ajankohtaista

KIRA-foorumi on viidentoista kiinteistö- ja rakentamisalan organisaation muodostama yhteisö, joka kokoaa yhteen alan keskeiset toimijat ja tiivistää niiden välistä yhteistyötä.