Dimfrostin lämmitysjärjestelmä hyödyntää kaukolämmön paluuveden sisältämän energian

Dimfrost on kehittänyt kaukolämpöverkkoja mullistavan järjestelmän. Lämmitykseen riittää kaukolämmön paluuveden sisältämä energia, ja kiinteistöjen hukkalämpöä voidaan myydä takaisin verkkoon. Tavoitteena on laajentaa kaukolämpöverkkojen käyttöaluetta, parantaa voimaloiden hyötysuhdetta, vähentää päästöjä sekä avata kaksisuuntainen kaukolämpö matalammalle hukkalämmölle.

Lue lisää

Ajankohtaista KIRA-organisaatioissa