Neuvottelukunta, kiinteistö- ja rakentamisalan edustajat

Neuvottelukunta, julkisen sektorin edustajat

Neuvottelukunnan sihteeristö

Johtoryhmä

Johtoryhmä vastaa KIRA-foorumin strategisista linjauksista, toiminnan ohjaamisesta sekä taloudellisten suunnitelmien laatimisesta. Johtoryhmä osallistuu myös mm. KIRA-digi-hankkeen ja KIRA-Akatemian ohjaukseen sekä ottaa kantaa alan edunvalvonnallisiin kysymyksiin.

Viestintäryhmä

Viestintäryhmä käsittelee asioita, jotka koskevat KIRA-foorumin ulkoista ja sisäistä viestintää, mediasuhteita ja verkkoviestinnän kehittämistä. Viestintäryhmä vastaa Kirafoorumi.fi-sivuston ylläpidosta.