Neuvottelukunta, kiinteistö- ja rakentamisalan edustajat

Neuvottelukunta, julkisen sektorin edustajat

Neuvottelukunnan sihteeristö

Johtoryhmä

Johtoryhmä vastaa KIRA-foorumin strategisista linjauksista, toiminnan ohjaamisesta sekä taloudellisten suunnitelmien laatimisesta. Johtoryhmä osallistuu myös mm. KIRA-digi-hankkeen ja KIRA-Akatemian ohjaukseen sekä ottaa kantaa alan edunvalvonnallisiin kysymyksiin.

Viestintäryhmä

Viestintäryhmä käsittelee asioita, jotka koskevat KIRA-foorumin ulkoista ja sisäistä viestintää, mediasuhteita ja verkkoviestinnän kehittämistä. Viestintäryhmä vastaa Kirafoorumi.fi-sivuston ylläpidosta.

KIRA-kasvuohjelma

KIRA-kasvuohjelma kattaa kiinteistö- ja rakentamisalaa uudistavan kestävän kehityksen kasvumahdollisuudet sekä toimenpiteet. Ohjelman tavoitteena on muodostaa yhteinen kasvun tahtotila ja suunta sekä sitouttaa KIRA-ala uudistavan kasvun toimenpiteisiin ja kohdistaa pitkäaikaista rahoitusta tavoitteelliselle kehittämiselle.

KIRA-kasvuohjelman johtoryhmä