KIRA-foorumi kokoaa ja välittää tietoa alaan vaikuttavista tekijöistä, kertoo alan yhteisistä näkemyksistä ja linjauksista, järjestää yhteisiä tilaisuuksia ja käynnistää tavoitteidensa toteutumista edistäviä erillisprojekteja. KIRA-Akatemia, KIRA-digi ja KIRAHub ovat tästä mainiot esimerkit.

KIRAHub jatkaa KIRA-digin viitoittamalla tiellä. KIRA-digi starttasi 2016 syyskuussa tavoitteena vauhdittaa kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatiota valtionhallinnon, kuntien ja yksityisen sektorin yhteistyönä. Hankkeen visiona oli saavuttaa avoin ja yhteen toimiva tiedonhallinnan ekosysteemi eli saada rakennetun ympäristön tieto-omaisuus hyötykäyttöön ja uusien palvelujen raaka-aineeksi. Vuonna 2019 hanke jalostui edelleen KIRAHubiksi, jonka tarkoituksena on toimia läpinäkyvänä alustana alan sisäiselle ja eri toimialoja yhdistävälle, inhimilliseen, ekologiseen ja taloudelliseen kestävyyteen tähtäävälle keskustelulle, kasvattaa keskusteluiden mittakaavaa, tuoda niihin moniäänisyys mukaan, edesauttaa niistä syntyvien ideoiden jalostamista ja tuotteistamista sekä tuoda niistä saatavat opit koko toimialan käyttöön myös kansainvälisesti.

Edellisen kerran vuonna 2022 järjestetty KIRA-Akatemia on ohjelma, joka perehdyttää alan eri sektoreilla työskentelevien nuoria kiinteistö- ja rakentamisalan kokonaisuuteen.

KIRA-foorumi kehittää alan osaamista ja vaikuttaa resurssien sekä koulutuksen riittävyyteen.

Rakennettuun ympäristöön liittyy:

  • 99 % ihmisten ajankäytöstä
  • 74 % Suomen kansallisvarallisuudesta
  • 63 % investoinneista
  • 46 % kasvihuonepäästöistä
  • 41 % energian loppukäytöstä
  • 20 % bruttokansantuotteesta
  • 11 % työllisyydestä

KIRA-foorumin jäsenorganisaatiot:

Ajankohtaista

KIRA-foorumi on viidentoista kiinteistö- ja rakentamisalan organisaation muodostama yhteisö, joka kokoaa yhteen alan keskeiset toimijat ja tiivistää niiden välistä yhteistyötä.