KIRA-foorumi kokoaa ja välittää tietoa alaan vaikuttavista tekijöistä, kertoo alan yhteisistä näkemyksistä ja linjauksista, järjestää yhteisiä tilaisuuksia ja käynnistää tavoitteidensa toteutumista edistäviä erillisprojekteja. KIRA-Akatemia ja KIRA-digihanke ovat tästä mainiot esimerkit.

KIRA-digi starttasi 2016 syyskuussa tavoitteena vauhdittaa kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatiota valtionhallinnon, kuntien ja yksityisen sektorin yhteistyönä. Hankkeen visiona on saavuttaa avoin ja yhteen toimiva tiedonhallinnan ekosysteemi eli saada rakennetun ympäristön tieto-omaisuus hyötykäyttöön ja uusien palvelujen raaka-aineeksi.

Vuonna 2017 kolmatta kertaa järjestetty KIRA-Akatemia on ohjelma, joka perehdyttää alan eri sektoreilla työskentelevien nuoria kiinteistö- ja rakentamisalan kokonaisuuteen.

KIRA-foorumi kehittää alan osaamista ja vaikuttaa resurssien sekä koulutuksen riittävyyteen.

Rakennettuun ympäristöön liittyy:

  • 99 % ihmisten ajankäytöstä
  • 74 % Suomen kansallisvarallisuudesta
  • 63 % investoinneista
  • 46 % kasvihuonepäästöistä
  • 41 % energian loppukäytöstä
  • 20 % bruttokansantuotteesta
  • 11 % työllisyydestä

KIRA-foorumin jäsenorganisaatiot:

Ajankohtaista

KIRA-foorumi on neljäntoista kiinteistö- ja rakentamisalan organisaation muodostama yhteisö, joka kokoaa yhteen alan keskeiset toimijat ja tiivistää niiden välistä yhteistyötä.