KIRA-kasvuohjelma

Kiinteistö- ja rakentamisalan kasvuohjelma uudistaa alan osaamista ja toimintamalleja sekä vauhdittaa alan kokeiluja ja kehittämis- ja vientihankkeita. Se kokoaa yhteisöjä ja klustereita yhdessä sovittaviin teemoihin, käynnistää kehittämishankkeita, skaalaa toimivia ratkaisuja sekä toteuttaa tietoiskuja ja koulutuksia.

.

Kysely käynnissä – jokainen vastaus on tärkeä!

.

Toimiva, turvallinen ja kestävä rakennettu ympäristö vuonna 2030

Kiinteistö- ja rakennusalan kasvuohjelman tavoitteena on

  • Kartoittaa alan parhaat kasvumahdollisuudet, jotka edistävät kestävää kehitystä sekä lisäävät alan toimijoiden kansainvälistä kilpailukykyä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta
  • Muodostaa yhteinen tahtotila ja tiekartta KIRA-alan tavoitteelliselle kehittämiselle
  • Sitouttaa KIRA-alan toimijat uudistavan kasvun toimenpiteisiin ja kokonaisvaltaiseen toimintakulttuurin muutokseen
  • Kohdistaa pitkäaikaista rahoitusta tavoitteelliselle kehittämiselle

Ohjelmakausi kattaa vuodet 2023–2025. KIRA-kasvuohjelman valmistelun käynnisti KIRA-foorumi, joka koostuu viidestätoista kiinteistö- ja rakentamisalan yhteisöstä. KIRA-foorumin lisäsi ohjelmaa rahoittaa ympäristöministeriö.

.

Artikkeleita KIRA-kasvuohjelmasta ja siinä mukana olevista hankkeista

.

Tutustu KIRA-kasvuohjelmaan tästä

Englanninkielinen käännös KIRA-kasvuohjelman tiivistelmästä

Kasvuohjelman mahdollistavat:

 

Blogista