Suomalaisen yrityksen kehittämä skannausteknologia osoitti Kuopion viemäriverkostosta vuotokohdat ja kartoitti Japanin Osakassa kolmen pilvenpiirtäjän perustusten alle jäävän maaperän tarkasti, löytäen sieltä jopa Meiji-restauraation aikaisia tiiliperustuksia. Rakenteita rikkomaton menetelmä mahdollistaa rakenteiden ja maaperän kunnon selvittämisen huomattavasti aiempaa kattavammin, jolloin rakentamisen tai korjaamisen hiilijalanjälki ja usein myös kustannukset voidaan minimoida.

Suomalainen Deep Scan Tech Oy on mukana KIRAilmasto-ohjelman ja samalla myös KIRA-kasvuohjelman hankkeessa, jossa yritys tutkii kehittämänsä 3D-skannausteknologian soveltuvuutta rakennusten pohjan ja perustusten sekä maaperän piilevien ongelmien ja vaurioiden selvittämiseen.

3D-skannaukset tarjoavat kattavan näkymän rakennuksen piileviin ongelmiin ja vaurioihin, joita ennen oli hyvin vaikeaa tai jopa mahdotonta havaita luotettavasti vahingoittamatta rakennetta. Näin voidaan kustannustehokkaasti korjata kohteita, jotka olisi aiemmin arvioitu purkukuntoisiksi tai korjattu pinnalle näkyvien pistemäisten vaurioiden vuoksi liian laajasti. Toisaalta voidaan myös välttää toivottomien kohteiden tarpeetonta remontointia. Niin ikään uusien rakennusten perustusratkaisut voidaan valita taloudellisesti ja ekotehokkaasti, kun maaperän ominaisuudet voidaan selvittää nopeammin ja kattavammin kuin esimerkiksi yksittäisillä porauksilla.

”Meidän teknologiamme ainutlaatuisuudesta kertoo se, että olemme paraikaa Tanskassa skannaamassa tontteja, joille rakennetaan Tanskan korkeimmat rakennukset, ja palasimme juuri Japanista, jossa kartoitimme maaperää Osakan liikekeskustaan nousevien pilvenpiirtäjien alla”, Deep Scan Tech Oy:n toimitusjohtaja Antti Knuuti kertoo Tanskasta käsin, jossa hän on tiimeineen tekemässä yhteistyötä Aarsleff A/S -monialayrityksen kanssa.

Osakassa 3D-skannaus löysi maan alta 1800-luvun lopun aikaisia tiiliperustuksia ja puupaaluja uudempien paalujen ja rakenteiden sekä maaperäkartoituksen lisäksi.

”3D-skannauksella voidaan havaita esimerkiksi rakennuksen alla piilevät vuodot ja kosteat kohdat sekä osoittaa niin ikään mistä vesi tulee ja minne se virtaa. Menetelmä löytää maanalaiset kaapelit ja rakenteet, ja sillä voidaan selvittää salaojien toimivuus tai kartoittaa eri maalajien esiintymäkohdat maaperässä”, Knuuti kertoo.

Piilevät ongelmat näkyviin

Kuopiossa yritys paikansi maan päältä tehtävällä skannauksella kaupungin viemäriverkostosta tarkasti vuoto- ja ylivuotokohdat, joista sadevettä virtasi putkiston sisään. Korjausvelan kasvaessa viemäriverkostojen vuodot ovat Suomessa lisääntyneet, eikä kaikkia vuotokohtia löydetä perinteisillä työläillä ja hitailla menetelmillä.

”Skannaus mahdollistaa korjausten tarkan ja taloudellisen kohdentamisen, jolloin myös ylivuotoa aiheuttavan sadeveden pääsy viemäriverkostoon estyy eivätkä jätevedenpuhdistamot ylikuormitu”, Knuuti sanoo.

Menetelmä paljastaa myös maanalaisten vesijohtoverkostojen vuodot. Jopa Suomessa puhtaasta vedestä peräti 18 prosenttia valuu hukkaan putkistojen vuotokohdista. Maissa, joissa infrastruktuuri on vielä huonokuntoisempaa ja vanhempaa, hukkaan voi valua jopa 50 prosenttia vedestä. Vuotojen paikallistaminen ja korjaaminen on huomattavasti halvempaa kuin uusien vedenpuhdistamoiden rakentaminen vuotohäviöiden kattamiseksi.

”Mielestämme rakennetun ympäristön merkittävin ongelma on, ettei todellisten ongelmakohtien sijainnista ole usein mitään hajua. Rakenteita joudutaan tutkimaan rikkomalla toimivia rakenteita ja pahimmassa tapauksessa aiheutetaan uusia riskirakenteita, vaikka todellinen syy voi silti jäädä löytymättä. Jos jokin kohta on pettänyt tai vuotanut, saatetaan myös uusia rakenteita liian laajasti varmuuden vuoksi”, Knuuti huomauttaa.

Hän pitää KIRA-ohjelmia erinomaisina kokonaisuuksina. Yritys on saanut kehityshankkeeseensa osan rahoituksesta ympäristöministeriöltä.

”KIRA-ohjelmat eivät ole vain rahoitusinstrumentteja, vaan me näemme ne foorumina tiedon saamiselle ja jakamiselle sekä ennen kaikkea verkostoitumiselle. Tällä toimialla liikutaan monesti melko maltillisin kehitysaskelin, joten on hienoa, että Suomi Oy satsaa tällaisiin hankkeisiin, joilla alan kehitystä voidaan vauhdittaa.”

Rakennuksen alla olevat piilevät kosteuslähteet voidaan paikantaa rakenteita rikkomatta 3D-skannauksella.

 


KIRA-kasvuohjelmassa mukana olevia yrityksiä, innovaatioita ja kehityshankkeita on esitelty Rakennusninsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry:n RIA-lehdessä (2/2023).

Teksti: Sampsa Heilä
Kuva: Deep Scan Tech Oy 

Ajankohtaista

KIRA-foorumi on viidentoista kiinteistö- ja rakentamisalan organisaation muodostama yhteisö, joka kokoaa yhteen alan keskeiset toimijat ja tiivistää niiden välistä yhteistyötä.