Hankkeen tavoitteet

Väyläviraston hankkeen tavoitteena oli valtatien 4 parantaminen moottoritienä välillä Kirri-Tikkakoski Jyväskylä ja Vehniä Laukaa. Tavoitteena oli mahdollisimman hyvä liikenteellinen palvelutaso ja turvallisuus, tasalaatuiset ajo-olosuhteet, matka-aikojen ennakoitavuus sekä kuljetusten toimintavarmuus.

Hankkeen suunnittelu, toteutus ja laadunvarmistus tehtiin digitaalisia inframallipohjia käyttäen.

Vakioinnista saavutettu hyöty?

Digitaalisella inframallipohjaisella suunnittelulla, toteutuksella ja laadunvarmistuksella saatiin merkittäviä hyötyjä:

  • Käyttöönotto aikaistui 9 kuukautta ja saatiin parempi lopputuloksen laatu.
  • Tehostuneesta prosessista saatu taloudellinen hyöty on noin 6 miljoonaa euroa (Budjetti 146,6 M€, 4 % budjetista).
  • Säästöillä pystyttiin tekemään enemmän tietä kuin oli suunniteltu (6 km moottoritietä, + 12 km rinnakkaistietä). 

Miten vakiointi tehtiin?

  • Suunnittelunohjaus – tiesuunnitelmaa muutettiin kehitysvaiheessa ja panostettiin massatalouden optimointiin
  • Tuotannon ohjaus – tehtiin kerralla kuntoon reaaliaikaisella tuotannonohjauksella ja laadunhallinnalla; vietiin läpi suunnittelu-, työmaakokoukset ja siltatarkastukset ilman piirustuksia täysin mallipohjaisesti (aikasäästö 28 viikkoa)
  • Reaaliaikainen yhdessä tekeminen: tilaaja, urakoitsijat ja eri tekniikkalajien suunnittelijat – suunnitelmat tarkastettiin ketterästi mallipohjaisesti
  • Ei tarvinnut suunnitelmien puutteiden takia jarruttaa toteutusta
  • Jatkuva kehittäminen reaaliaikaisesti yhteistyössä urakoitsijan kanssa 
  • Kerralla kuntoon

Mitä pitäisi tehdä jatkossa?

Mallipohjaiset laadunhallinnan pilotoinnit tulisi vakiinnuttaa ja ohjeistaa kaikkiin hankkeisiin.

 

KIRA-kasvuohjelma kokoaa yhteistyössä BuildingSMART Finlandin ja Rakennustietosäätiön kanssa esimerkkejä tiedon vakioinnin hyödyistä.

Ajankohtaista

KIRA-foorumi on viidentoista kiinteistö- ja rakentamisalan organisaation muodostama yhteisö, joka kokoaa yhteen alan keskeiset toimijat ja tiivistää niiden välistä yhteistyötä.