> Katso myös: KIRA-kasvuohjelman kotisivut

> Tilaa KIRA-kasvuohjelman uutiskirje

KIRA-kasvuohjelman mukaan suurin kasvupotentiaali on kestävissä rakennuksissa ja infrassa sekä muuntojoustavissa ratkaisuissa, vähähiilisissä rakennusmateriaaleissa, energiatehokkaissa ratkaisuissa ja energiakäytön optimoinnissa sekä kiertotaloudessa. Alan yritykset aikovat investoida kaikkiin näihin tulevaisuudessa. Ohjelman teemoja muotoillaan ja täydennetään kauden aikana kasvumahdollisuuksien tunnistamisen mukaisesti.

”KIRA-kasvuohjelma kokoaa kiinteistö- ja rakentamisalan toimijat uudistamaan alan toimintatapoja ja prosesseja tuottavuuden parantamiseksi sekä digitalisaation ja kestävien ratkaisujen vauhdittamiseksi. Tavoitteena on saada Suomi vihreän siirtymän mallimaaksi sekä synnyttää uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja kilpailukykyisiä innovatiivisia ratkaisuja kotimarkkinoille ja vientiin”, KIRA-kasvuohjelman ohjelmajohtajana vuoden alussa aloittanut Mia Toivanen sanoo.

KIRA-kasvuohjelma toimii alan uudistumisen moottorina, joka kokoaa alan toimijoita yhteen ja sitouttaa alaa muutokseen.

”Meillä on Suomessa paljon aktiivisia kansainvälisen tason edelläkävijäyrityksiä kiinteistö- ja rakentamisalalla, mutta nyt on tarkoitus nostaa koko alan tasoa kohti vihreää siirtymää ja digitalisaatiota. Kiinteistö- ja rakentamisala kohtaa todella suuria muutoksia, kun esimerkiksi kaikkiin rakennuksiin tulee uudenlaisia energiatehokkuus- ja älykkyysvaatimuksia. Riskinä on, että sellaiset yritykset, jotka eivät ole valmiita kehittymään nopeasti putoavat kokonaan kelkasta. Uudistumisen myötä parannetaan myös tuottavuutta”, Toivanen huomauttaa.

Kasvuohjelma on laadittu työpajaprosessissa yhteistyössä useiden alan toimijoiden kanssa. RIA on ohjelmassa mukana KIRA-foorumin jäsenyyden myötä, johon kuuluu myös 14 muuta kiinteistö- ja rakentamisalan yhteisöä.

Digitalisaatio edellyttää yhteistyön kehittämistä

Mia Toivasen mukaan digitalisaatiohankkeet ovat tehneet läpinäkyväksi sen, ettei data virtaa, koska yhteistyö ei alalla toimi.

”Digitalisaation kehittäminen on jo tuonut hyvin merkittäviä hyötyjä yksittäisille yrityksille ja niiden yhteistyökumppaneille, mutta digitalisaation täysimittainen hyödyntäminen koko kiinteistö- ja rakentamisalan prosessin toimivuuden ja tuottavuuden parantamiseksi edellyttää yhteistyön ja yhteisten toimintatapojen kehittämistä koko alalle.”

Esimerkiksi vähähiiliset ratkaisut ja energiankäytön optimointi ovat nousseet KIRA-kasvuohjelman ensimmäisiksi teemoiksi. Energian merkitys on etenkin viimeisen vuoden aikana noussut muun muassa Ukrainan sodan seurauksena hyvin keskeiseksi kiinteistö- ja rakentamisalalla.

”Teemme yhteistyötä myös esimerkiksi liikennealan kasvuohjelman ja energia-alan kanssa, koska energianäkökulmaa on tärkeää edistää yli toimialarajojen”, Toivanen kertoo.

Esimerkiksi Smart City -hankkeissa digitaalisten sovellusten on pystyttävä energiatehokkuuden ja arjen sujuvuuden parantamiseksi sekä hyvin moniulotteisen kokonaisuuden optimoimiseksi yhdistelemään joustavasti dataa kiinteistöistä, infrastruktuurista ja liikenteestä sekä erilaisista järjestelmistä ja alustoista.

”EU-tasolta tulee lähivuosina paljon uusia direktiivejä. Meidän täytyy ottaa ne etukenossa haltuun, jotta suomalainen kiinteistö- ja rakentamisala pystyy tarjoamaan ratkaisuja, joille on odotettavissa voimakkaasti kasvavaa kansainvälistä kysyntää”, Toivanen korostaa.

Miljoonia euroja hankerahoitukseen

Mia Toivanen kertoo KIRA-kasvuohjelman haastavan myös yhteiskunnan, viranomaiset, lainsäätäjät ja kunnat entistä tiiviimpään yhteiseen kehittämiseen alan yritysten kanssa vihreän siirtymän vauhdittamiseksi. Kiinteistö- ja rakentamisala on koko yhteiskunnan kilpailukyvyn ja ilmastonmuutoksen näkökulmasta niin tärkeä, että klusteriajattelua on laajennettava ja viranomaisten roolia kehitettävä perinteisestä valvonnasta enemmän aktiiviseen toimintaedellytysten kehittämiseen yhteistyössä alan yritysten kanssa.

”Kunnilla on todella suuri rooli vihreässä siirtymässä, koska kunnat vastaavat hyvin laajasta kokonaisuudesta, joka ulottuu maankäytöstä rakennuttamiseen sekä kiinteistöjen ja infrastruktuurin ylläpitoon. Kuntien omistuksessa on myös merkittävä osuus rakennetussa ympäristössämme olevasta kansallisvarallisuudesta.”

Jo vuonna 2021 alkanut Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma, eli KIRAilmasto-ohjelma, on tarjonnut yrityksille, kunnille ja muille toimijoille tukea rakennetun ympäristön vihreää siirtymää edistäviin hankkeisiin. Business Finlandin tukemissa hankkeissa on aina mukana kansainvälinen kasvunäkökulma. Ympäristöministeriö myöntää rahoitusta myös yksinomaan kotimaisiin kehityshankkeisiin.

Toivanen kannustaa yrityksiä, kuntia ja muita kiinteistö- ja rakentamisalan toimijoita liittymään mukaan alan yhteiseen kehittämiseen. KIRA-kasvuohjelma on avoin kaikille, ja siihen voi liittyä mukaan myös jo aloitetuilla kehityshankkeilla.

”KIRA-kasvuohjelman osallistujat pitävät merkittävinä hyötyinä myös verkostoitumista ja uusien ideoiden jakamista sekä laajemman näkyvyyden saamista kehityshankkeille koko kiinteistö- ja rakentamisalalla”, Toivanen summaa.

 

Teksti: Sampsa Heilä
Kuva: Rakennusteollisuus RT


Teksti on kirjoitettu Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry:n lehteen 2/2023.

Ajankohtaista

KIRA-foorumi on viidentoista kiinteistö- ja rakentamisalan organisaation muodostama yhteisö, joka kokoaa yhteen alan keskeiset toimijat ja tiivistää niiden välistä yhteistyötä.