KIRA-kasvuohjelma on julkaissut alalle yhteisen ja avoimen kehityskartan. Kartta kokoaa yritysten, tutkimus- ja oppilaitosten, kuntien ja muiden kehittäjäorganisaatioiden toimia osoittaen kira-alan olevan aktiivinen ja edelläkäyvä kehittäjä.

Kehitystoimet on jaoteltu KIRA-kasvuohjelman kolmen pääteeman sekä näiden alle tunnistettujen kasvumahdollisuuksien eli alateeman mukaisesti.

Pääteemat ovat:

  1. Vihreä siirtymä
  2. Digitalisaatio ja tuottavuus
  3. Arvonluonti läpi elinkaaren

Hanketyyppejä ovat:

  1. Toimintamallien tai -prosessien kehittämishanke
  2. Tutkimushanke
  3. Tuote- tai palvelukehityshanke

Tuo oman organisaatiosi kehittämishanke kehittämiskarttaan

Mukana on jo lukuisia innovatiivisia hankkeita eri puolilta Suomea, liittyen esimerkiksi huoneistotietojärjestelmän jatkokehittämiseen, yhteisrakentamisen tietopalveluun, kaavatietojen digitalisointiin ja energiasuunnittelun hyötyihin.

Kartalta pääset seuraamaan muun muassa hankkeiden tavoitteita ja etenemistä.

Klikkaa itsesi kartalle!

Kehittämiskarttaa ylläpidetään hajautetusti, eli jokainen organisaatio tuo omat kehittämishankkeensa alustaan itse. Ohjeet omien kehitystoimien viemiseksi kartalle löytyy tästä linkistä. Tuemme tässä mielellämme, ota yhteyttä: mia@kirafoorumi.fi

 

> TUTUSTU KEHITTÄMISKARTTAAN

> TUTUSTU MYÖS KIRA-KASVUOHJELMAAN

 

Ajankohtaista

KIRA-foorumi on viidentoista kiinteistö- ja rakentamisalan organisaation muodostama yhteisö, joka kokoaa yhteen alan keskeiset toimijat ja tiivistää niiden välistä yhteistyötä.