Rakentaminen kehittyi vuonna 2022 alkuvuodesta vielä hyvin ja asuinrakennusten aloitukset pysyivät korkealla tasolla aina vuoden viimeiselle neljännekselle asti. Loppuvuotta kohden uusien myönnettyjen rakennuslupien määrä alkoi kuitenkin vähetä selvästi. Vuoden 2023 alku näyttääkin rakentamisen osalta synkältä erityisesti asuinrakentamisessa.

Rakennusalan suhdanneryhmä ennustaa rakentamisen määrän vähenevän 3-4 prosenttia tänä vuonna ja vähenemisen jatkuvan edelleen myös seuraavana vuonna, ellei taloudessa tapahdu selvää käännettä. Suhdanneryhmä korostaa, että rakentaminen Suomessa on edelleen korkealla tasolla kansainvälisesti.

Toimitilarakentamisessa pysytään edelleen suhteellisen korkealla tasolla ja vielä loppuvuoden 2022 aikana aloitusten määrä on kasvanut. Hankkeiden lukumäärällä mitattuna toimitilarakentamisen aloitukset ovat edelleen noin 40 prosenttia korkeammalla tasolla kuin vuoden 2021 alussa.

Kustannusten nousun rauhoittuminen mahdollistaa korjausrakentamisen kasvun. Korjaustarpeita on edelleen paljon ja työvoiman määrän vähentyminen rakentamisessa edesauttaa korjausrakentamisen lisääntymistä. Taloustilanne rajoittaa myös korjausrakentamisen kasvua, mutta sen merkitys korostuu tulevaisuudessa energian säästön toimiessa kannustimena. Varsinkin pienissä rakennusyrityksissä korjausrakentamisen merkitys on kasvanut. Toiminnon tilastointi on edelleen haastavaa ja kehittämisen alla.

Rakennusalan suhdanneryhmän raportti on julkaistu 17.2.2023.

Lue raportti tästä!


Lähde: Valtiovarainministeriö

Ajankohtaista

KIRA-foorumi on viidentoista kiinteistö- ja rakentamisalan organisaation muodostama yhteisö, joka kokoaa yhteen alan keskeiset toimijat ja tiivistää niiden välistä yhteistyötä.