Asuntolainojen korkovähennysoikeudesta luovuttiin – seuraavaksi pitää luopua asuntokaupan varainsiirtoverosta

Omistusasuntolainojen korkovähennysoikeudesta luovuttiin pitkällä aikajänteellä kokonaan. 2010-luku oli historiallisesti tarkasteltuna erikoinen nolla- ja miinuskorkojen ajanjakso, joten korkovähennysoikeudesta luopuminen osui sopivaan ajankohtaan. Asumisen verojärjestelmän kehittämistä pitää jatkaa ja seuraavaksi vuorossa on monin tavoin haitalliseksi todettu varainsiirtovero.

Viime kesänä alkanut korkojen nopea nousu on jatkunut, ja moni kotitalous on joutunut sopeuttamaan menojaan. Moni perhe varmasti myös miettii mahdollisuuksia vaihtaa omaan talouteen sopivampaa asuntoon. Asumisen verojärjestelmän kehittämistä pitääkin jatkaa ja seuraavaksi pitää luopua varainsiirtoverosta.

Varainsiirtoveroa pidetään verotutkimuksen mukaan erittäin haitallisena verona. Sen poistaminen tehostaisi merkittävästi niin asuntomarkkinoiden kuin työmarkkinoidenkin toimintaa ja luonnollisesti helpottaisi kotitalouksien ja perheiden muuttamista työn ja koulujen perässä tai muuten vaan sopivampaan asuntoon. Kun huonommin sopiva asunto vapautuu joltain kotitaloudelta, voi siihen asuntoon muuttaa sellainen kotitalous, jolle tuo asunto sopii paremmin. Eli kaikkien hyvinvointi paranee.

Varainsiirtovero aiheuttaa merkittäviä hyvinvointitappioita, minkä vuoksi siitä luopuminen olisi erittäin järkevää vero- ja hyvinvointipolitiikkaa. Varainsiirtoveroa on puolustettu sillä, että sen tuotto valtion kassaan on niin suuri. Se on huono perustelu, koska saman tulon voi kerätä paremmillakin, vähemmän hyvinvointitappioita aiheuttavilla keinoilla tai valtion menoja karsimalla päästään myös samaan lopputulokseen. Varainsiirtoverosta luopuminen voidaan myös tehdä vaiheistetusti, jotta valtion tulot ovat ennustettavia ja asuntomarkkinoiden tasapaino säilyy.

Seuraavassa hallitusohjelmassa pitää luoda suunnitelma varainsiirtoverosta luopumiselle, koska korkovähennysoikeudesta luopumisen jälkeen verojärjestelmän uudistaminen on näiltä osin kesken. Muun muassa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT on useissa tutkimuksissa osoittanut varainsiirtoveron haitallisuuden taloudelle ja hyvinvoinnille. Samaa asumisen verojärjestelmän kehittämistä on esitetty myös muissa useissa tutkimuksissa. Varainsiirtovero on jäänne menneestä maailmasta, jonka perusteet ovat ohuet.

Työllisyyden vahvistaminen on paras keino vahvistaa myös julkista taloutta. Varainsiirtoveron poistaminen lisää myös työllisyyttä poistamalla työn perässä muuttamisen esteitä. Muuttamisen esteiden poistaminen on järkevää politiikkaa, jotta saamme myös työllisyysastettamme nostettua. Verojärjestelmän uudistamisessa pitääkin nyt siirtyä viipymättä seuraavaan vaiheeseen ja poistaa varainsiirtovero.

Tuomas Viljamaa
Toimitusjohtaja
Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto


Teksti on julkaistu 1.3. Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton blogissa.

Ajankohtaista

KIRA-foorumi on viidentoista kiinteistö- ja rakentamisalan organisaation muodostama yhteisö, joka kokoaa yhteen alan keskeiset toimijat ja tiivistää niiden välistä yhteistyötä.