Destian HRD manager Maija Kuurne on jäsen Rakennusteollisuus RT:n koulutus- ja työvoimapoliittisessa työryhmässä, joka on jo pidemmän aikaa miettinyt ratkaisuja rakennusalan osaajapulaan ja -kilpailuun. Yhtenä vaihtoehtona on mietitty TET-jakson avaamista rakennusalalle.

Vesa Taskinen vetää Rakennusteollisuus RT:llä projektia tämän kesän ajan, jossa selvitetään nuorten mahdollisuuksia päästä tutustumaan infra-alaan. Aluksi Taskinen kartoitti nykytilaa, jonka jälkeen hän on edennyt ratkaisujen löytämiseen. Hän tiivistää TETin haasteet infra-alalla kolmeen pääteemaan:

  1. Työturvallisuuteen liittyvät haasteet. Nuorten työskentely työmaaolosuhteissa koetaan haastavana.
  2. Ohjeistukseen liittyvät haasteet. Alalla ei ole olemassa käytäntöjä tai keskitettyä tietoa TET-jaksoille.
  3. Viestinnälliset haasteet infra-alan ja oppilaitosten välillä. TET-jaksoista ei ylipäätään viestitä riittävästi ja tieto parhaista käytänteistä on vain pienen piirin sisällä.

Taskinen uskoo, että haasteiden tunnistaminen helpottaa ratkaisujen löytämistä. Hän otti yhteyttä Kuurneeseen, joka lupasi saman tien Destian lähtevän mukaan pilotoimaan TET-jaksoa.

– TETin tarkoituksenahan on tutustua työelämään, ei välttämättä tehdä infra-alan töitä. Tämän pilotin tarkoituksena on sytyttää kiinnostus jo varhaisessa vaiheessa siten, että oppilaat saavat kattavan kuvan työmaiden arjesta. Jakamalla tietoa, voimme parhaiten saada uusia osaajia infra-alalle, Kuurne avaa.

Tavoitteena monipuolisempi ja vetovoimaisempi infra-ala

Infra-ala on kokonaisuudessaan ollut passiivinen TET-jakson hyödyntämisessä, vaikka TETin avulla voidaan tavoittaa kokonainen ikäluokka.

– TET-jakso on valtakunnallinen hanke, jossa on valtavasti potentiaalia. Infra-alalle, kuten muillekin toimialoille, se on huikea mahdollisuus saada tulevaisuuden osaajia kiinnostumaan juuri omasta alasta. On vanhanaikainen ajatus, että oppilaiden pitäisi TETissä osallistua konkreettisesti työn tekoon. TETtiä pitäisi kehittää enemmänkin siihen suuntaan, että avataan toimialaa, kerrotaan erilaisista työtehtävistä ja niihin johtavista urapoluista sekä vahvistetaan oppilaan näkökulmasta kuvaa yläasteen jälkeisistä vaihtoehdoista. Koko rakennusala voisi olla tässä muutoksessa suunnannäyttäjänä, Taskinen visioi.

Rakennusteollisuus RT pyrkii aktiivisesti panostamaan rakennusalan osaamiseen sekä tuomaan esiin uusia avauksia, jolla alan houkuttelevuutta voidaan lisätä. RT tuottaa pilottien pohjalta kattavan ohjeistuksen TETin vaatimuksista ja lainsäädännöstä sekä kokemuksia ja tietoa työnantajille. Valmiilla ohjeistuksella pyritään helpottamaan työnantajien kynnystä ottaa tettiläisiä töihin.

– Ikäluokkien koko pienenee koko ajan ja rakennusalan houkuttelevuus on laskussa, kun taas vaatimustaso vain kovenee. TETin tavoitteena on tarjota mahdollisuuksia ja elämyksiä nuorille, tietoa sekä ymmärrystä nuorten vanhemmille ja opetushenkilökunnalle sekä ideoita ja tietoa yrityksille. Meillä on tarjolla laaja kokonaisuus työmahdollisuuksia koko rakennetun ympäristön saralla, Rakennusteollisuus RT:n asiamies Lauri Pakkanen kertoo.

Destian tavoitteena on löytää pilotin aikana hyvä ja toimiva konsepti, joka voidaan tulevaisuudessa toteuttaa helposti uudestaan. Juuri toimivien pilottien ja selkeiden case-esimerkkien avulla TET-jakso voisi levitä infra-alalle laajemminkin.

– En halua olla tekemässä sellaista TET-jaksoa, missä oppilas mapittaa viikon, koska siinä ei opi mitään alasta. Toivon, että kiinnostus infra-alaa kohtaan ja ymmärrys alan monipuolisuudesta lisääntyy. Samalla pyrimme tavoitteellisesti lisäämään koko infra-alan vetovoimaa ja ennen kaikkea innostamaan yhä laajemmin oppilaita eri taustoista hakeutumaan alalle, Kuurne toivoo.

Lisätietoja:

  • HRD manager Maija Kuurne, Destia Oy,
    maija.kuurne(at)destia.fi, 050 524 8680
  • Projektipäällikkö Vesa Taskinen, Rakennusteollisuus RT,
    vesa.taskinen(at)rakennusteollisuus.fi, 040 709 6675
  • Työelämään tutustuminen rakennusalalla

Tiedote ja kuva: Destia

Ajankohtaista

KIRA-foorumi on viidentoista kiinteistö- ja rakentamisalan organisaation muodostama yhteisö, joka kokoaa yhteen alan keskeiset toimijat ja tiivistää niiden välistä yhteistyötä.