Rakennetun ympäristön energiankulutus on laskenut tasaisesti koko ERA17-ohjelman ajan. Myös uusiutuvien energialähteiden osuus energiantuotannosta on lisääntynyt, ympäristömerkittyjen rakennuskohteiden ja paikallisten energiaviisaiden ratkaisujen määrä kasvanut ja yhteistyö alan toimijoiden välillä tiivistynyt.

Tutustu ERA17-edistysaskeliin infografiikoiden muodossa! (2017)Lataa tästä ERA17-logo suuremmassa koossaERA17-toimintaohjelman esite (2010)


ERA17-toiminnan painopisteet 2013-2015 (2016)ERA17-raportti ja toimenpidesuositukset (2010)Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonepäästöt (Sitran selvityksiä, 2010)Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset (Sitran selvityksiä, 2010)Kiinteistöliiketoiminnan arvoverkostot ansaintalogiikat ja päätöksentekoprosessit (KTI ja Tekes, 2010)


Katsaus rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen eräissä Euroopan maissa (Sitra, 2010)ERA17-toimintaohjelman alustavat vaikutus- ja kustannusarviot (Gaia 2010)


 

ERA 17 -teemoja sarjakuvissa

Sarjakuvat: Leena Ahveninen

Ajankohtaista

KIRA-foorumi on viidentoista kiinteistö- ja rakentamisalan organisaation muodostama yhteisö, joka kokoaa yhteen alan keskeiset toimijat ja tiivistää niiden välistä yhteistyötä.