Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin (KIRA-foorumi) toimijat laativat viime vuonna yhteisen arvolupauksen ja siihen perustuvan KIRA-kasvuohjelman, jonka tavoitteena on vauhdittaa alan kehittämistä vihreän siirtymän, tuotannollisen tehokkuuden sekä koko elinkaaren läpäisevän arvonluonnin osalta. Ohjelma on luotu kehityksen tiekartaksi ja perustaksi kaikille alan toimijoille.

– Koko kiinteistö- ja rakentamisalalla on vahva halu kehittyä ja luoda uutta liiketoimintaa, jolla edistetään vihreää siirtymää sekä vaikutetaan tuottavuuden parantamiseen. Tämä on merkittävää alan lisäksi laajemminkin, sillä innovaatioista ja korkean lisäarvon palveluista hyötyvät lopulta rakennetun ympäristön käyttäjät ja koko yhteiskunta. Mia Toivasella on vankka ja monipuolinen kokemus erilaisista rakennetun ympäristön kehityshankkeista ja olemme todella iloisia ja ylpeitä saadessamme Mian kaltaisen osaajan viemään KIRA-kasvuohjelman tavoitteita eteenpäin, toteaa KIRA-Foorumin johtoryhmän puheenjohtaja Aleksi Randell.

Mia Toivasella on merkittävää kokemusta eri ekosysteemien ja verkostojen kehittämisestä sekä KIRA-alan toimijoiden kanssa yhteistyössä toimisesta. Tästä osaamisesta ja alan toimijoiden tuntemuksesta on merkittävää hyötyä KIRA-kasvuohjelman edistämisessä. Toivanen tulee KIRA-kasvuohjelman ohjelmajohtajana vastaamaan kasvuohjelman kokonaisuudesta ja sen tavoitteiden edistämisestä.

– KIRA-alan uudistuminen edellyttää ennakkoluulotonta ja läpileikkaavaa yhteistyötä eri toimijoiden, myös alan ulkopuolisten kanssa digitalisaatiota hyödyntäen. Tehtävä vaatii eri toimijaryhmien ja verkostojen mukaan saamista ja sitoutumista, mikä syntyy vain osoittamalla yhteistyön hyödyt, kertoo Toivanen KIRA-kasvuohjelman tavoitteiden saavuttamisen edellytyksistä.

Lisätietoja:

  • Toimitusjohtaja Aleksi Randell, KIRA-Foorumin johtoryhmän puheenjohtaja, puh. 0400 500 822
  • Kehitysjohtaja Antti Aaltonen, Rakennusteollisuus RT, puh. 040 514 3626
    Sähköpostit etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi

Ajankohtaista

KIRA-foorumi on viidentoista kiinteistö- ja rakentamisalan organisaation muodostama yhteisö, joka kokoaa yhteen alan keskeiset toimijat ja tiivistää niiden välistä yhteistyötä.