Suomen kiinteistö- ja rakentamisalan ykköstapahtuma KIRA-foorumi alkoi keskiviikkona dramaattisissa tunnelmissa. ”Suhdannenäkymä on huonoin vuosikymmeniin. Uunituore barometrimme kertoo, että 35 % yrityksistä joutuu leikkaamaan henkilöstöään”, tiivistää KIRA-foorumin johtoryhmän puheenjohtaja Aleksi Randell. Suomen hallitus onkin käärinyt hihansa. ”Aiomme pitää päättäväisesti huolta, että rakentaminen ei hyydy tarpeettomaan sääntelyyn”, linjaa ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen.

Kiinteistö- ja rakentamisala kokoontuu keskiviikkona kriisitunnelmissa. Tilannetta käy läpi KIRA-foorumissa ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen. Mykkänen ja hallitus tarttuvat haasteeseen rakentamisen yhtälön helpottamisesta erityisesti sääntelyn sujuvoittamisen kautta.

”Hallitus käy nyt rakentamisen esteiden kimppuun. Joka viides suomalainen työllistyy rakentamisesta tai rakennetun ympäristön hoidosta, eli kyseessä on valtava kansallinen kysymys”, painottaa ministeri Mykkänen.

Odotukset KIRA-alalla ovat kovat, sillä huolia syventävät uunituoreen barometrin* synkät tulokset. Barometri alleviivaa vakavan työttömyyspommin mahdollisuutta.

”Suhdannenäkymä on huonoin vuosikymmeniin. Uunituore barometrimme kertoo, että 35 % yrityksistä joutuu leikkaamaan henkilöstöään. Työttömyyspommi uhkaa ja hallituksen on se taklattava. Äärimmäisen haastavaa, mutta mahdollista”, arvioi Aleksi Randell, KIRA-foorumin johtoryhmän puheenjohtaja ja Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja.

Hallituksen KIRA-politiikan ydin on yksinkertaisesti helpottaa ja vauhdittaa rakentamista sujuvammalla sääntelyllä. Tarkoitus on toimia tiiviissä yhteistyössä KIRA-alan kanssa.

”Aiomme pitää päättäväisesti huolta, että rakentaminen ei hyydy tarpeettomaan sääntelyyn ja valituskierteisiin. Rakentamislain korjaussarjalla kevennetään hallinnollista taakkaa ja vähennetään byrokratiaa”, linjaa ministeri Mykkänen.

KIRA kiittää, mutta lisätoiveitakin on

Kiinteistö- ja rakentamisalalla ollaan hallituksen toimiin suurelta osin tyytyväisiä.

”Hallitus otti alan toiveita jo hallitusohjelmassa ja sitten budjettiriihessä hyvin huomioon. Toimia tarvitaan nyt vahvasti ennakoiden, koska alan jälkisyklisyys merkitsee suurta riskiä kriisin pitkittymisestä ja laajentumisesta. Siksi ministerin uusi avaus on lupaava”, tiivistää Randell.

Mykkäsen ”esteet pois” -linjaus saa kiitoksen vihreän siirtymän ja investointien näkökulmasta. Ramboll Finland Oy:n toimitusjohtaja Maija Jokela katsoo KIRA-alan suurta kuvaa Suomelle.

”Rakentamisen ja koko maamme talouden ja kilpailukyvyn kannalta on tärkeää, että edistämme Suomen houkuttelevuutta investointikohteena vihreän siirtymän hankkeille. Käytännössä tätä voidaan toteuttaa ennakoitavalla ja sujuvalla luvituksella sekä vahvistamalla maabrändiämme vakaana, edistyksellisenä kestävän kehityksen edelläkävijänä. Suomen hiilineutraaliustavoite on edelleen maailman kunnianhimoisin ja siitä meidän tulee pitää kiinni”, alleviivaa Jokela.

Alalla on silti tärkeitä lisätoiveita. Listan kärjessä on Jokelan mukaan vauhti korjausrakentamiseen.

”Satsaukset korjausrakentamiseen sekä suunniteltujen infrahankkeiden aikaistaminen toisivat nyt kaivattua nopeaa vetoapua KIRA-alalle. Infran ja julkisten rakennusten korjausvelka on huomattava ja se uhkaa tässä tilanteessa kasvaa entisestään”, varoittaa Jokela seurauksista, jos toimiin ei pian ryhdytä.

Jokela muistuttaa vakavasta pidemmän aikavälin riskistä, jos kriisi pääsee syvenemään.

”KIRA-alan ahdinko vaarantaa tulevaisuuden osaamisen saatavuuden. Meidän on panostettava pitkäjänteisesti kykyyn houkutella ja pitää osaajat – nykyisestä suhdannetilanteestakin huolimatta. Tämä tarkoittaa ennen muuta uskoa työmahdollisuuksiin alalla”, herättelee Jokela.

.

Lisätiedot:

  • Emma-Stina Vehmanen, ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja, 040 847 1992, emma-stina.vehmanen@gov.fi
  • Aleksi Randell, toimitusjohtaja, Rakennusteollisuus RT, 0400 500 822, aleksi.randell@rt.fi
  • Maija Jokela, toimitusjohtaja, Ramboll Finland Oy, 040 7541 345, maija.jokela@ramboll.fi

 


*KIRA-päättäjäbarometri on kiinteistö- ja rakentamisalan yhteisöjen (KIRA-johtoryhmän) toteuttama kysely. Kysely lähetettiin 15 KIRA-organisaation hallitusten jäsenille sekä näiden organisaatioiden jäsenyritysten toimitusjohtajille. 7.–17.9. tehtyyn kyselyyn tuli yhteensä yli 300 vastausta.

Lue KIRA-päättäjäbarometrin tulokset tästä linkistä.

Katso myös tallenne 4.10. järjestetystä KIRA-foorumista.


 

Ajankohtaista

KIRA-foorumi on viidentoista kiinteistö- ja rakentamisalan organisaation muodostama yhteisö, joka kokoaa yhteen alan keskeiset toimijat ja tiivistää niiden välistä yhteistyötä.