Hankkeen tavoitteet

Kaupunki 3.0 hankkeen tavoitteena oli luoda perusta energiaoptimoinnin dataekosysteemille rakennetun ympäristön, energia- ja liikennetoimialojen välille. Hanke vakioi ensimmäiset yli toimialarajojen käyttötapaukset.

Vakioinnista saavutettu hyöty

    • Kaupunki 3.0 -hankkeessa luotiin menetelmä, jolla vakioitiin datan käyttötapauksien kuvaaminen usean yrityksen yli. Näin mahdollistetaan yritysyhteistyötä datajakamisessa sekä tunnistetaan vakiointitarpeita, joita yksittäinen organisaatio ei pysty yksin ratkaisemaan.
    • Yhteismitallisilla ja toimialarajat ylittävillä käyttötapauksilla kyetään vastaamaan energiatehokkuuden tavoitteisiin systeeminä, ohjaamaan toimialojen datapääoman kehitystä ja tunnistamaan vakioitavat tietosisällöt ekosysteemissä.

Miten vakiointi tehtiin?

Vakiointi tehtiin luomalla data-, osaamis-, ja käyttötapaustarpeiden tunnistamiseen yhtenäinen kuvauspohja, joihin sisältö koottiin yrityshaastatteluin. Eri yritysten käyttötapaukset sekä tietotarpeet vakioitiin yhtenevään muotoon ns. käyttötapaus-canvasiksi, joilla pystyttiin käymään keskustelua yli yritysrajojen. Lisäksi yritykset saivat omat energiaoptimointiin liittyvät canvakset omaan käyttöön aiheen kehittämiseksi 

Mitä pitäisi tehdä jatkossa

Hankkeessa tunnistettiin, että jatkossa olisi tärkeä muodostaa yhteisö energiaoptimoinnin dataekosysteemille, jalostaa käyttötapauksia ja viedä niitä käytäntöön eri kehityshankkeissa.

Linkki hankkeen raporttiin löytyy tästä.

KIRA-kasvuohjelma kokoaa yhteistyössä BuildingSMART Finlandin ja Rakennustietosäätiön kanssa esimerkkejä tiedon vakioinnin hyödyistä. Tästä linkistä voit tutustua muihin esimerkkeihin.

Ajankohtaista

KIRA-foorumi on viidentoista kiinteistö- ja rakentamisalan organisaation muodostama yhteisö, joka kokoaa yhteen alan keskeiset toimijat ja tiivistää niiden välistä yhteistyötä.