”Epävarmassa ja kaoottisessa maailmassa kodista on tullut aiempaa useammalle turvapesä, johon halutaan myös satsata”, EPSI Ratingin maajohtaja Heidi Laitinen tulkitsee kyselytutkimuksen tulosta.

Tämä korostuu erityisesti nuorten ikäryhmien kohdalla. Lähes joka toinen 18 – 29-vuotiaista arvioi panostavansa jatkossa enemmän omaan asumiseensa.

Omistusasuminen on muutenkin ollut jo aiemmin vahvasti nuorten toiveissa.

”Vuosi sitten tehdyssä pohjoismaisessa kyselyssä yli 90 prosenttia suomalaisnuorista ilmoitti, että asuisi tulevaisuudessa mieluiten omistusasunnossa, jos voisi vapaasti valita. Koronaepidemian synnyttämän talouskriisin keskellä onkin huolehdittava myös siitä, että nuorilla säilyy mahdollisuus omistusasumiseen”, Rakennusteollisuus RT:n johtaja Merja Vuoripuro sanoo.

Oman kodin arvostuksen nousua kuvaa Vuoripuron mukaan se, ettei asuntokauppa ole seisahtunut poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta. Kiinteistömaailman tuoreimman barometrin mukaan uudiskohteissa kysyntä on säilynyt hyvällä tasolla varsinkin pääkaupunkiseudulla. Helsingissä kysyntä jopa ylittää tarjonnan ja Espoossa ja Vantaalla etenkin perheasunnoille on vientiä.

EPSI Rating Finland tutki, miten COVID-19 on vaikuttanut kuluttajien toimintaan ja miten kuluttajien käytös muuttuu epidemian myötä. Haastattelut toteutettiin 25.3-31.3.2020 yli 18-vuotiaiden suomalaisten keskuudessa. Vastaajat muodostavat edustavan otoksen iän, sukupuolen ja alueiden mukaan. Otokset kerättiin Userneedsin pohjoismaisessa paneelissa.

Katso myös:

 

Lähde: Rakennusteollisuus RT

Ajankohtaista

KIRA-foorumi on viidentoista kiinteistö- ja rakentamisalan organisaation muodostama yhteisö, joka kokoaa yhteen alan keskeiset toimijat ja tiivistää niiden välistä yhteistyötä.