Rakokiven rakennushanke poikkeaa monella tapaa muista – ei vähiten siksi, että se pidetään kautta linjan mahdollisimman läpinäkyvänä. Hankkeen etenemistä voi seurata sen omilta verkkosivuilta ja rakennuksen tulevia käyttäjiä, niin henkilökuntaa kuin koulun oppilaita ja heidän vanhempiaankin, on osallistettu siihen aivan alusta alkaen. Rehtori Susanna Kulonen kertoo asiasta tarkemmin tekstin lopussa olevalla videolla.

Alkaa olla enemmän sääntö kuin poikkeus, että koulujen sisäilma-asiat ylittävät uutiskynnyksiä ainoastaan negatiivisessa mielessä. Tilanne voisi kuitenkin olla myös täysin päinvastainen, ja nimenomaan siihen pyritään Terve betonirakenteinen koulu -kehityshankkeessa, jonka pilottikohde Rakokiven monitoimitalo on. Yksi sen suunnittelun ja rakentamisen tärkeimmistä toimintaa ohjaavista tekijöistä on sisäilman laatu.

Laatuun ja kosteudenhallintaan liittyvät työpajat ovat yksi konkreettinen esimerkki siitä, kuinka rakennushankkeen kaikki osapuolet jakavat tietoa koko hankkeen ajan. Avoin, joka suuntaan läpinäkyvä viestintä on keskeinen avain onnistumiseen myös työpajojen ulkopuolella. Avoimuus ei ulotu ainoastaan työnsä puolesta asianosaisiin; tietoa välitetään yhtä lailla myös monitoimitalon tuleville käyttäjille ja muille asiasta kiinnostuneille. Käytännössä tämä voisi tarkoittaa vaikkapa timelapse-videoita rakentamisen etenemisestä, virtuaalisia työmaakierroksia netin välityksellä sekä perinteisempään tapaan aktiivista yhteydenpitoa alueen ja alan medioiden kanssa.

Tavoitteena niin ikään on, että rakentamiseen liittyvät tekniset tiedot tullaan pitämään mahdollisimman julkisina, kuten rakentamisen olosuhteisiin liittyvät tiedot. Esimerkkinä tästä betonirakenteisiin asennettavat kosteusanturit, joiden tarjoama data betonin kuivumisen etenemisestä on hyödyllistä tietoa lähes kaikille hankkeeseen osallistuville.

Tekninen data olisi varmasti kiintoisaa seurattavaa myös niille varsinaiseen hankkeeseen osallistumattomille, jotka haluavat muutoin pysyä ajan tasalla rakentamisen vaiheista. Olennaista on silti muistaa, että monet tekniset tiedot avautuvat ainoastaan ammattilaisille; valtaosa talon tulevista käyttäjistä tarvitsisi tavalla taikka toisella tulkkausta ymmärtääkseen teknistä terminologiaa ja käytännön ilmiöitä numeroiden takana. Esimerkiksi betonin kuivumista eri kohteissa voidaan seurata eri valmistajien antureilla ja laitteilla, joten niiden tietojen vertailu vaikkapa kahden rakenteilla olevan koulun välillä on maallikolle käytännössä mahdotonta. Lisäksi mielessä on pidettävä se, että osa asianosaisista yrityksistä saattaa joutua pitämään omia tietojaan pienemmän piirin hallussa jo pelkästään kilpailullisista syistä.

Joka tapauksessa, monin paikoin aivan uudenlainen lähestymistapa Rakokiven rakennushankkeeseen tulee varmasti tuottamaan paljon näkemyksiä ja kokemuksia sekä teknistä tietoa. Hankkeen etenemisen vaiheista ja havainnoista, onnistumisten lisäksi myös mahdollisista kompastuskivistä, tullaan jakamaan tietoa, jota voidaan helposti hyödyntää betonirakentamisessa aivan yleisesti. Tässä kohtaa avoimen tiedottamisen linjasta ei aiota tinkiä.

Rakokiven monitoimitalon rakentamisen yhteydessä toteutettavassa Terve betonirakenteinen koulu -kehityshankkeessa ei haluta jättää jälkeen minkäänlaista merkkiä siitä, että jotakin olisi jäänyt tekemättä parhaan mahdollisen laadun ja sisäilman saavuttamiseksi. Mikäli matkan varrella ilmenee ongelmia, niitä ei peitellä, vaan ne ratkotaan avoimella yhteistyöllä, jotta yhtään kiveä ei jää käyttäjän kenkään, kun talo on parin vuoden päästä valmis.


Rakokiven koulun rehtori Susanna Kulonen kertoi toukokuussa odotuksistaan ja ajatuksistaan uuden monitoimitalon rakentamiseen liittyen:

Lue lisää rakennushankkeesta: rakokiveen.fi.

Ajankohtaista

KIRA-foorumi on viidentoista kiinteistö- ja rakentamisalan organisaation muodostama yhteisö, joka kokoaa yhteen alan keskeiset toimijat ja tiivistää niiden välistä yhteistyötä.