Ilmasto nostettiin kymmenettä kertaa järjestetyn kilpailun teemaksi ajankohtaisuutensa vuoksi. Teema tulee olemaan ajankohtainen vielä pitkään, sillä rakentamisella ja rakennuksilla on suuri merkitys ilmastotyössä ja uusia keinoja alan hiilijalanjäljen pienentämiseen tarvitaan.

”Innovaatiot ja kokeilut ovat kehityksen kannalta avainasemassa. Asuntomarkkinoiden innovaatiopalkinto tuo erilaisia onnistumisia näkyviksi ja kannustaa osaltaan alaa uudistuksiin”, rakennusneuvos Teppo Lehtinen ympäristöministeriöstä kiittelee. ”Hyvät ideat on saatava nopeasti käyttöön”, Lehtinen jatkaa. ”Sen vuoksi monien hyvien kandidaattien arvioinnissa painotettiin ideoiden käytäntöön vientiä ja skaalautuvuutta.”

”Leanheatin ja Bionovan ratkaisuilla on myös kansainvälistä kysyntää. Ilmastonmuutoksen hillintää tukevilla tuotteilla ja palveluilla voidaan siis luoda uutta liiketoimintaa ja vientiä suomalaissa yrityksissä”, kertoo Business Finlandin johtaja Mika Lautanala.

Asuntomarkkinoiden innovaatiopalkinnon 2019 myönsivät Business Finland, ympäristöministeriö, KIRA-digi-hanke ja Suomen Asuntotietokeskus. Voittajan äänestivät 29.1. järjestetyn Asuntomarkkinat 2019 -tapahtuman osallistujat raadin valitseman kolmen kandidaatin joukosta.

Kaukolämmön automaatiota maailmalle

Leanheatin tekoälyä hyödyntävä IoT-ratkaisu valvoo, ohjaa ja optimoi kaukolämmitteisten rakennusten lämpötilaa ja kosteutta. Ratkaisu parantaa kiinteistöjen energiatehokkuutta, tehostaa kaukolämpöyhtiöiden toimintaa ja luo asukkaille terveellisemmän sisäilmaston. Automaattinen ja itseoppiva järjestelmä optimoi reaaliaikaisesti sekä yksittäisiä rakennuksia että kokonaisia rakennusryhmiä. Leanheat on asennettu jo 100 000 asuntoon ympäri maailmaa, ja tavoitteena on miljoona asuntoa vuoteen 2022 mennessä.

Nopea työkalu ympäristövaikutusten arviointiin

Bionova Oy:n kehittämän One Click LCA -ohjelmiston avulla voidaan nopeasti ja helposti – jopa alle tunnissa – tehdä rakennusprojektien ja -tuotteiden elinkaariarvio ja ympäristövaikutusten analysointi. Ohjelmisto hyödyntää rakennuksen tietomallia tai myös muita aineistoja, esimerkiksi kustannuslaskennan määrätietoja, jotka muunnetaan ympäristövaikutuksiksi. Tämä suomalainen innovaatio on jo käytössä yli 50 maassa.

Joutsenmerkin kerrostalotyömaa

VAV Kaskelantie 1 on Suomen suurin ja pääkaupunkiseudun ensimmäinen kerrostalohanke, joka täyttää pohjoismaisen ympäristömerkin eli Joutsenmerkin tiukentuneet kriteerit. Kohteessa tehdyn hiilijalanjälkitutkimuksen mukaan Kaskelantie 1:n hiilijalanjälki on 17 prosenttia pienempi vastaaviin kohteisiin verrattuna. Materiaalien valinnassa kiinnitettiin erityistä huomiota päästöttömyyteen ja kemikaaliturvallisuuteen. VAV Asunnot Oy:lle kohteen rakensi kvr-urakkana NCC Suomi Oy.

Business Finland on ollut tukemassa Leanheatin ja Bionovan sekä Kaskelantien rakentaneen NCC Suomi Oy:n tutkimus- ja kehitystoimintaa.

Lisätietoja

Mika Lautanala, Business Finland
puh. 050 5577 838, mika.lautanala(at)businessfinland.fi

Teppo Lehtinen, ympäristöministeriö
puh. 050 517 9202, teppo.lehtinen(at)ym.fi

Teemu Lehtinen, KIRA-digi-hanke
puh. 040 456 6108, teemu.lehtinen(at)kiradigi.fi

Juha Salmi, Suomen Asuntotietokeskus
puh. 0400 423 314, juha.salmi(at)asuntotietokeskus.fi


Teksti: Eero Lukin
Kuvassa Leanheatin Jukka Aho vastaanottaa palkinnon

Ajankohtaista

KIRA-foorumi on viidentoista kiinteistö- ja rakentamisalan organisaation muodostama yhteisö, joka kokoaa yhteen alan keskeiset toimijat ja tiivistää niiden välistä yhteistyötä.