Rakennetun ympäristön digimurros – Uhka vai mahdollisuus?

Kiinteistö- ja rakentamisala tuntuu olevan nyt monella tavalla digimurroksen partaalla. Mahdollistavat teknologiat ovat kypsyneet, ulkopuoliset toimijat kuten Google, Microsoft ja Apple ovat alkaneet kiinnostua alasta ja ennen kaikkea käyttäjät ovat tottuneet älypuhelimien kautta elämää helpottaviin sovelluksiin ja alkavat vaatia niitä myös tiloilta ja rakennetulta ympäristöltä. Digitalisaatio ei mahdollista vain tehokkuutta ja prosessien automatisointia vaan parhaimmillaan muuttaa koko toimintalogiikan mahdollistaen merkittävän tuottavuusloikan ja paremman asiakaskokemuksen kuten esimerkiksi Uber ja AirBnB ovat jo osoittaneet. Potentiaali on valtava jo rakennetun ympäristön merkittävyyden ja koon vuoksi.

Mitä digitalisaatio voi sitten tarkoittaa KIRA-alalla? Se voi yksinkertaisimmillaan tarkoittaa lisäpalvelujen helpompaa paketointia asiakkaalle remontin yhteydessä tai vaikka oikean värikoodin nopeaa löytämistä korjausmaalaustilanteessa. Se voi myös tarkoittaa turhan työn vähentämistä suunnittelussa ja työmaalla kun oikea tieto on käytettävissä oikeaan aikaan. Tai hyödyllisempää ja oikea-aikaisempaa tietoa yhdisteltynä ja analysoituna eri lähteistä kiinteistömanagerien päätöksenteon apuna. Se voi tarkoittaa sellaisia mustia joutsenia mitä emme osaa vielä kuvitellakaan, mutta niiden syntymiselle on luotava hedelmällinen maaperä. Tämä vaatii datan hyödyntämistä aivan uudella tavalla sekä rajapintojen avaamista muiden toimijoiden käyttöön. Nopeasti kehittyvässä digimaailmassa yksittäiset yritykset eivät enää voi hallita koko arvoketjua vaan kilpailu tapahtuu monista yrityksistä rakentuvien ekosysteemien välillä. Ja data on se perusta, jolla näiden ekosysteemien uudet verkottuneet liiketoimintamallit luodaan.

KIRA-digi -hankkeessa on tavoitteena luoda Suomeen tällainen hedelmällinen maaperä ja innostaa rakennetun ympäristön toimijoita tarttumaan digimurrokseen mahdollisuutena. Hankkeessa rahoitetaan nopeita yhteiskokeiluprojekteja ja harmonisoidaan tiedonhallintaa vakioimalla tietosisältöjä, avaamalla rajapintoja ja luomalla alustoja tiedonsiirrolle. Digimurros mahdollistaa myös perinteisesti paikallisen markkinan laajentamisen globaaliksi kun uusia digipalveluja voidaan helpommin skaalata ja myydä ympäri maailmaa. Tästä avautuu huikea kasvun mahdollisuus myös suomalaisille KIRA-alan toimijoille. Kysymys onkin viime kädessä siitä, hyppäämmekö rohkeasti mukaan kokeilemaan uutta vai jäämmekö poteroihin puolustamaan vanhaa. Nyt on aika ottaa rakennetun ympäristön digimurros mahdollisuutena, yhdessä! Hakekaa rahoitusta kokeiluprojekteille, osallistukaa hackathoneihin ja pohtikaa yhdessä asiakkaidenne ja kumppaneidenne kanssa mitä kaikkea digitalisaatio voisi tuoda omaan toimintaympäristöönne. Lupaan, että ette tule katumaan!

Teemu Lehtinen
Digipäällikkö, KIRA-digi
Rakennustietosäätiö RTS

(Teksti julkaistu alun perin Locus-lehdessä syksyllä 2016)

Ajankohtaista

KIRA-foorumi on viidentoista kiinteistö- ja rakentamisalan organisaation muodostama yhteisö, joka kokoaa yhteen alan keskeiset toimijat ja tiivistää niiden välistä yhteistyötä.