Sääsuoja suojaa monitoimitalon rakentamista niin sateelta, tuulelta, lumelta kuin kylmyydeltäkin. Suoja ehkäisee ylimääräisen kosteuden pääsyä rakenteisiin ja estää siten mahdollisia kosteusongelmia. Erillistä sääsuojausta käytetään työvaiheissa, joissa asennetaan kosteudelle herkkiä materiaaleja ennen varsinaisen vesikaton ja lopullisten ulkopintojen valmistumista. Rakennus suojataan vaiheittain säältä mainittujen työvaiheiden aikana.

– Sääsuojaus poistaa ison muuttuvan tekijän, kun säästä ei ole työmaalle haittaa. Työmaa toimii säällä kuin säällä, mikä edesauttaa työn onnistumista ja aikataulussa pysymistä. Säästytään aikaa vieviltä lumenpuhdistustöiltä ja rankkasateellakin voidaan tehdä suunnitelman mukaisia töitä, NCC:n työnjohtaja Teemu Rantasalo kertoo.

Työmaalle asennettujen olosuhdemittareiden avulla seurataan ilman kosteutta, jolloin tarvittaessa tiedetään, tuleeko esimerkiksi ilman kulkua lisätä. Lisäksi sääsuojauksen kuntoa ja eheyttä tarkkaillaan jatkuvasti työn ohessa sekä viikoittain tehtävin erillisin tarkastuksin.

Työmaalla on materiaalien säilytykseen rakennettu väliaikainen logistiikkahalli. Materiaalit puretaan kuormista suoraan säältä suojattuun tilaan.

Vähentää energiankulutusta ja parantaa työturvallisuutta

Sääsuojan myötä erillisten lämmittimien avulla tehtävän runko- ja pintarakenteiden kuivatuksen tarve vähenee. Lisäksi suoja pitää lämpöä sisällään, jolloin hukkalämmön määrä on pienempi. Nämä seikat vähentävät lämmityksen energiankulutusta. Monitoimitalon työmaan lämmityksessä käytetään kaukolämpöä joulukuun puolivälistä alkaen.

Sääsuoja parantaa myös työturvallisuutta ja työskentelyolosuhteita. Työskentelypinnat pysyvät kuivina ja lumettomina, jolloin liukastumisvaara pienenee. Turvallisuutta parantaa myös se, että esimerkiksi kattotöissä putoamissuojaukset voidaan kiinnittää sääsuojan telineeseen.

Sääsuoja puretaan vasta, kunnes rakennuksen lämmin ulkokuori on valmis.

Rakokiven monitoimitalo

Rakokiven uuden monitoimitalon rakennustyöt alkoivat kesäkuussa 2019, peruskivi muurattiin syyskuussa ja tilojen käyttöönotto on 2021. Monitoimitaloon tulevat päiväkoti, koulu ja kirjasto. Käyttäjinä on noin 640 lasta ja 110 työntekijää.

Rakennusprojektin yhteydessä toteutetaan Terve betonirakenteinen koulu -kehityshanke. Rakentamisessa kiinnitetään erityisen suurta huomiota rakentamisen laatuun, kosteudenhallintaan japuhtaaseensisäilmaan. Tavoitteena on saada hyödynnettyä kerättyä tietoa laajemminkin tuleviin betonirakentamisen hankkeisiin Suomessa.

Videoblogi sääsuojauksesta

Uusimmassa Rakokiveen -videoblogissa työnjohtaja Teemu Rantasalo kertoo Rakokiven monitoimitalon sääsuojauksesta. Rakokiveen.fi -nettisivuilla julkaistaan videoblogia, jossa kerrotaan projektin etenemisestä.

Lisätietoja:


Lähde: Lahden kaupunki

Ajankohtaista

KIRA-foorumi on viidentoista kiinteistö- ja rakentamisalan organisaation muodostama yhteisö, joka kokoaa yhteen alan keskeiset toimijat ja tiivistää niiden välistä yhteistyötä.