Valmistavalla teollisuudella on keskeinen merkitys Suomen kansantaloudelle: Yli puolet Suomen viennistä tulee valmistavasta teollisuudesta. Ala työllistää noin kolmanneksen Suomen työvoimasta ja tuottaa yli 28 prosenttia bruttokansantuotteesta.

Valmistava teollisuus on Suomessa viennin veturi, mutta sitä ei ole tuettu omalla kansallisella ohjelmalla yli kymmeneen vuoteen.

– Sustainable Manufacturing Finland -ohjelmalla tavoitellaan innovaatiotoiminnan ja tuotannon vahvistumista, mikä edistää alan viennin kasvua entisestään. Tästä välillisenä vaikutuksena Suomeen voi syntyä jopa 20 000 uutta työpaikkaa teollisuuden pk-yrityksiin. Näin ovat arvioineet yritykset, jotka ovat saaneet aiemmin rahoitusta cleantech-hankkeisiin, kertoo Business Finlandin Bio-, kierotalous- ja cleantech-teeman johtaja Jarmo Heinonen.

– Valmistavaan teollisuuteen ei ole juurikaan investoitu Suomessa 2008 taantuman jälkeen. Nyt tavoitteena on saada sekä kotimaisten yritysten investointeja että ulkomaista rahaa ja toimijoita Suomeen. Myös viennin lisäarvon kasvattaminen on tärkeää, jotta saamme suomalaiset yritykset ylemmäs teollisuuden globaaleissa arvoketjuissa, Heinonen jatkaa.

Uutta osaamista, uusia toimintatapoja

Tuotantoa on mahdollista tehostaa digitalisaation avulla ja kehittämällä liiketoimintamalleja ja kansainvälistymisosaamista.

– Emme pysty kilpailemaan halvoilla hinnoilla – kilpailukyvyn pitää tulla muualta, kuten osaamisesta, vastuullisuudesta ja koulutetusta työvoimasta, sanoo ohjelman valmistelusta vastannut Business Finlandin asiantuntija Jarmo Raittila.

Business Finland pyrkii vaikuttamaan myös siihen, että teollisuuden imago ja edellytykset tuotannollisen toiminnan kasvattamiseksi Suomessa paranevat.

Valmistavalla teollisuudella tärkeä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä

Ilmastopolitiikka vaikuttaa valmistavan teollisuuden toimintaan. Valmistavan teollisuuden on vastattava lainsäädännön, rahoittajien ja ylemmällä arvoketjussa olevien yritysten ja loppuasiakkaiden kiristyviin vaatimuksiin.

– Vähähiilisyys, kiertotalous ja resurssitehokkuus ovat keskeisiä kasvun ajureita ja globaalin kysynnän moottoreita. Suomalaisten yritysten valmiuksia vastata tähän kysyntää pitää kehittää. Tämä on tärkeä osa uutta ohjelmaamme, joka etsii myös ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan, korostaa Business Finlandin cleantech-ohjelmien johtaja Kaisa Hernberg.

Sustainable Manufacturing Finland kestää vuoteen 2023 asti. Business Finland tulee rahoittamaan ohjelmaan osallistuvien yritysten ja tutkimusorganisaatioiden t&k&i-hankkeita 150 miljoonalla eurolla.

Sustainable Manufacturing Finland -ohjelman verkkosivut

Lue myös: Sampo-kampanja päättyy – uusi ohjelma alkaa

Kuva: Rolls-Royce

Lisätietoja

Bio-, kiertotalous- ja cleantech -teeman johtaja
Jarmo Heinonen, puh. 050 5577 717
jarmo.e.heinonen (at) businessfinland.fi

Asiantuntija Jarmo Raittila, puh. 050 323 2442
jarmo.raittila (at) businessfinland.fi

Cleantech-ohjelmien johtaja
Kaisa Hernberg, puh. 040 562 3242
kaisa.hernberg (at) businessfinland.fi

Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita sekä edistää matkailua ja investointeja Suomeen. Organisaatiossa työskentelee 600 asiantuntijaa 40 toimipisteessä maailmalla ja 16 toimipaikassa Suomessa. Business Finland on osa Team Finland -verkostoa. www.businessfinland.fi

 

Ajankohtaista

KIRA-foorumi on viidentoista kiinteistö- ja rakentamisalan organisaation muodostama yhteisö, joka kokoaa yhteen alan keskeiset toimijat ja tiivistää niiden välistä yhteistyötä.