Kiinteistö- ja rakentamisalan yritysten investoinnit tuote- ja palvelukehitykseen ovat nyt taantuman myötä vähentyneet merkittävästi. Tämä on vakava uhka alan yritysten selviytymiselle, edelläkäyvälle osaamiselle ja globaalille kilpailukyvylle. KIRA-kasvuohjelma muun muassa uudistaa alan osaamista ja toimintamalleja sekä vauhdittaa alan kokeiluja ja kehittämis- ja vientihankkeita.

”Vaikka ajat ovat haastavat, alalle tarvitaan uutta osaamista sekä keinoja vastaamaan esimerkiksi digitalisaatiota ja vihreää siirtymää koskevan lainsäädännön vaatimuksiin. Juuri nyt on erityisen tärkeää tarjota alalle keinoja tuote- ja palvelukehityksen sekä yhteistyön vauhdittamiseksi”, sanoo Mia Toivanen, KIRA-kasvuohjelman ohjelmajohtaja.

Haastekilpailu tuo yhteen tilaajat ja tuottajat

Haastekilpailut ovat alan yhteistyötä lisäävä kehitysprosessi, jossa on aito tilaaja ja hankinta. Niiden ideana on, että ne tehdään täysin vastaamaan haasteen tekevän organisaation tarpeita.

”Haastekilpailut tehdään hankintoina, jotka toteutettaisiin muutenkin. Hankkeen tavoitteena on käynnistää yhteensä 35 haastekilpailua vuosina 2024–2025. Haastekilpailuhanketta on tukenut Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton säätiö”, kertoo Toivanen.

Haastekilpailun avulla voidaan pyrkiä esimerkiksi vähentämään rakentamisen tai kiinteistön ylläpidon päästöjä lisäämällä energiatehokkuutta tai materiaalien uudelleenkäyttöä. Niissä voidaan myös hyödyntää dataa läpi prosessin eri toimialojen, luoda datasta uusia palveluita, nostaa prosessin tehokkuutta tai palvelullistaa ratkaisuja.

”Haluaisimme haastaa kiinteistö- ja rakentamisalan yrityksiä rohkeammin etsimään uusia ratkaisuja oman liiketoimintansa parantamiseen ja pilotoimaan niitä”, rohkaisee Antti Aaltonen, Rakennusteollisuus RT:n kehitysjohtaja. Rakennusteollisuus RT on yksi KIRA-kasvuohjelman taustaorganisaatioista.

Valmisteilla on tällä hetkellä muun muassa infra-alan haastekilpailujen kokonaisuus, joka toteutetaan yhteistyössä INFRA ry:n kanssa, sekä Helsingin kiertotalouden klusteriohjelman ja KIRA-kasvuohjelman yhdessä toteuttama innovaatiohaaste, jonka tavoitteena on löytää uudenlaisia kiertotalouteen perustuvia rakentamisen palveluita.

Lisätietoja

Mia Toivanen
mia@kirafoorumi.fi
040 566 7536


Lähde: RIA-lehti 2/2024

Ajankohtaista

KIRA-foorumi on viidentoista kiinteistö- ja rakentamisalan organisaation muodostama yhteisö, joka kokoaa yhteen alan keskeiset toimijat ja tiivistää niiden välistä yhteistyötä.