Tietomallipohjainen rakennuslupa nopeuttaa lupaprosesseja kautta Suomen jo lähivuosina. Kolmessa KIRA-digin rahoittamassa hankkeessa kehitettiin tietomallipohjaista rakennuslupaa, jossa kaikki rakennukseen liittyvä tieto on koneluettavassa, kolmiulotteisessa tietomallissa.   

Rakennustarkastustoiminta on usein hidasta, koska rakennuslupatarkastaja käy säädökset läpi manuaalisesti. Vantaalla, Hyvinkäällä ja Järvenpäässä toteutetuissa hankkeissa tavoitteena oli nopeuttaa rakennusvalvontaprosessia siten, että tietokone voi käydä läpi lähes kaikki rakennusluvan tiedot.  

Jos tekoäly hoitaa aikaavievät säädösten tulkinnat, lupaprosessin kesto voi lyhentyä kuukausista viikkoihin, parhaimmillaan jopa muutamaan päivään.  

3D helpottaa hahmottamista

Sen lisäksi, että rakennusluvan saaminen nopeutuu tietomallin avulla, myös suunnittelutyöstä tulee helpompaa, sillä tietomalli on automaattisesti kolmiulotteinen.   

Niin rakennuttajat, suunnittelijat, rakennusvalvonta kuin naapuritkin voivat 3D-mallien avulla arvioida muun muassa rakennuksen julkisivumateriaaleja, värejä, kattomuotoa, korkeutta ja varjostusta todellisemmassa ympäristössä.   

Tietomallipohjaisuus helpottaa siten eri osapuolten vuorovaikutusta, vähentää väärinkäsityksiä ja todennäköisesti myös valitusten määrää, sillä kolmiulotteinen malli on ihmissilmälle kaksiulotteista helpommin hahmotettavissa.  

3D-mallien avulla voidaan yksittäisten talojen lisäksi tarkastella myös koko rakenteilla olevaa kaupunkikuvaa. Kun koko rakentuva kaupunkikuva on helppo hahmottaa, on siitä helpompi tehdä myös yhtenäinen.   

Mallipohjaisen lupakäsittelyn kehitys jatkuu  

Vaikka KIRA-digin hankkeet on saatu päätökseen, Hyvinkäällä, Järvenpäässä ja Vantaalla jatketaan mallipohjaisen lupakäsittelyn ja työnaikaisen valvonnan kehittämistä. Kuntien rakennusvalvonnat jatkavat yhteistyötä ohjelmistotoimistojen ja muiden kuntien kanssa.  

Lopullinen tavoite on saada aikaan entistä yhdenmukaisempi, nopeampi ja ymmärrettävämpi lupakäsittely- ja valvontaprosessi, josta pyritään saamaan valtakunnallisesti toimiva 2020-luvun alkupuolella.   


Lisätietoja:
  

Teemu Lehtinen, digipäällikkö, KIRA-digi-hanke, teemu.lehtinen@kiradigi.fi, 040 456 6108    


KIRA-digi-hanke (2016-2018) oli osa hallituksen julkisten palveluiden digitalisoimisen kärkihanketta ja tuki myös Sujuvoitetaan säädöksiä -kärkihanketta. Hankkeen tuloksista viestitään vielä kevään 2019 ajan. Hankkeen vastuuministeriö oli ympäristöministeriö ja siinä olivat mukana KIRA-foorumin neljätoista yhteisöä: Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry, Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto KVKL ry, Kiinteistötyönantajat ry, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry, Rakennusteollisuus RT ry, Rakennustietosäätiö RTS, RAKLI ry, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, Suomen Isännöintiliitto ry, Suomen Kiinteistöliitto ry, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry ja Talotekniikkateollisuus ry sekä ympäristöministeriö, valtiovarainministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Turun kaupungin kiinteistöliikelaitos, Espoon kaupunki, Suomen Kuntaliitto, Suomen ympäristökeskus ja Museovirasto.  


Photo by Glenn Carstens-Peters on Unsplash

Ajankohtaista

KIRA-foorumi on viidentoista kiinteistö- ja rakentamisalan organisaation muodostama yhteisö, joka kokoaa yhteen alan keskeiset toimijat ja tiivistää niiden välistä yhteistyötä.