Suomi tähtää kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaation paalupaikalle

Rakennusalaa ei tunneta kaikkein nopealiikkeisimpänä toimialana, mikä on hyväkin asia. Rakentamisessa on kyse niin mittavista taloudellisista panostuksista sekä pitkäaikaisista vaikutuksista ympäristöön ja ihmisten hyvinvointiin, että varovaisuus on usein paikallaan.

Kehityksen vauhti kuitenkin nopeutuu huimasti. Onpa heitetty muutosvauhdin kasvavan tulevana vuosikymmenenä jopa satakertaiseksi edelliseen vuosikymmeneen nähden etenkin niillä aloilla, jotka hyötyvät tiedon muuttamisesta digitaaliseen muotoon.

Kiinteistö- ja rakentamisala on yksi toimialoista, joihin digitalisaation on arvioitu vaikuttavan voimakkaimmin. Rakentamisen ja rakennetun ympäristön älykkyyttä edistävät ratkaisut ovat kysyttyjä kaikkialla, missä kaupungistuminen etenee. Innovaatioista myös maksetaan.

Tämä on herättänyt myös maailman suurimpien teknologia- ja ohjelmistojättien, kuten Applen ja Googlen kiinnostuksen. Kyse on rakennettuun ympäristöön liittyvästä tiedosta ja sen hallinnasta.

Tieto on valtaa ja yhteistyö kultaa

Suomessa on osaamista, joka mahdollistaa alustaratkaisujen kehittämisen datan välittämiseen ja jalostamiseen. Tarjolla on paikka edelläkävijänä ja mahdollisuus rakentaa kansainvälisestikin merkittävä menestystarina.

Jotta tieto saadaan virtaamaan rakennushankkeen kaikkien osapuolten ja kiinteistön koko elinkaaren ajalta, se vaatii tiedon yhdenmukaistamista, avoimia rajapintoja ja laaja-alaista yhteistyötä. Suomi on ollut tässä suunnannäyttäjänä.

Edellisen hallituksen kärkihankkeisiin kuului alan toimijoiden ja julkishallinnon yhteinen KIRA-digi. Hankkeen ja sen synnyttämien kokeiluiden onnistuminen on merkki siitä, että suunta on oikea. KIRA-digin työtä jatkaa nyt alan yhteisöjen käynnistämä KIRAHub.

Koko rakennetun Suomen digitaalinen kaksonen

Ympäristöministeriö vastaa rakennetun ympäristön tiedon yhteentoimivuudesta ja käynnistää työtä varten RYYTI-yhteistyöryhmän. Päämääränä on koko Suomen rakennetusta ympäristöstä tehtävä kansallisesti ja kansainvälisesti yhteensopiva digitaalinen kaksonen, mikä edellyttää rakennetun ympäristön yhtenäistä mallintamista.

Kun tiedon tuottamisen, säilyttämisen, ylläpidon ja luovuttamisen periaatteet on määritetty, voidaan luotettavasti rakentaa palveluita ja liiketoimintaa yhteisen tiedon varaan. Yhteistä data-alustaa ja markkinapaikkaa on luomassa Platform of trust, joka on saanut Business Finlandin pääomalainan.

Rakennusteollisuus RT ja alan muut keskeiset yhteisöt ovat olleet näissä kaikissa hankkeissa aktiivisesti mukana alusta alkaen. Käynnistävänä voimana on ollut yhteistyöverkostoksi vakiintunut KIRA-foorumi.

Rakennusalan digitalisaatio merkitsee uutta liiketoimintaa, kustannussäästöjä ja tuottavuuden kasvua. Se ei ole pikkujuttu alalla, jonka vuosittainen liikevaihto Suomessa on noin 34 miljardia euroa.

Suomessa onkin jo väkilukuun suhteutettuna eniten kiinteistö- ja rakentamisalan teknologiaan liittyviä startup-yrityksiä Euroopassa.

Kirsikkana hallitusti rakennetun digikakun päällä ovat toimialan käytäntöjen läpinäkyvyyden, yhtenäisyyden ja asiakaslähtöisyyden lisääntyminen, laadun paraneminen sekä työn mielekkyyden kasvu.

Ajankohtaista

KIRA-foorumi on viidentoista kiinteistö- ja rakentamisalan organisaation muodostama yhteisö, joka kokoaa yhteen alan keskeiset toimijat ja tiivistää niiden välistä yhteistyötä.